Over AVR'69

Doel van AVR'69

Het doel van de Reuselse atletiekvereniging is vastgesteld in de statuten:

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de atletieksport met inachtneming van de richtlijnen daaromtrent van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

• Wedstrijden te doen houden

• Deel te nemen aan wedstrijden

• Oefening van de gewone leden en aspirant-leden te verzorgen

• Evenementen op het gebied van de atletieksport te organiseren

• Zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

Stukje geschiedenis van AVR'69

Atletiekvereniging Reusel 1969 luidt de naam voluit.

De vereniging werd opgericht op 30 januari 1969. De eerste atletiekbaan was gelegen aan de Leyenstraat, wat nog flink behelpen was, maar de start was gemaakt. Op 18 mei 1969 werd de eerste wedstrijd bezocht in Veldhoven. Vanaf toen gingen we onze prestaties ook met ander verenigingen meten. In juni 1969 verscheen het eerste clubblad (1 stencil). Later zou dit stencil onder de naam "De Koploper" uitgroeien tot een volwaardig clubblad. Op 21 augustus 1969 werd A.V.R.’69 officieel toegelaten als lid van de KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie). Ons clubtenue bestond toen nog uit een oranje shirt met een verticale witte balk erover en een witte broek. Tegenwoordig bestaat het clubtenue uit een oranje shit met een verticale witte balk erover en een zwarte broek. De eerste wedstrijd die we zelf organiseerden, was de L'Avant Sylvestre veldloop, die voor een enorme bekendheid voor de vereniging zou gaan zorgen.

Het aantal leden steeg in het begin zeer snel. Begin 1973 moesten we zelfs een ledenstop invoeren (336 leden). Door de enorme ledenaanwas werd de opleiding van trainers/sters steeds belangrijker. Verschillende personen behaalden een A.B.O. (Algemene Basis Opleiding) en een J.A.L. (Jeugd Atletiek Leider) diploma. In 1971 ging A.V.R.’69 ook voor het eerst op trainingsweekend. Dit evenement keert ook nu nog jaarlijks terug en is steeds een hoogtepunt. Later zorgden de Pupillencommissie en de Jeugdcommissie nog voor meer nevenactiviteiten. In 1973 ontwikkelde zich in de vereniging volwaardige competitieploegen voor pupillen, C-D junioren, A-B junioren en senioren, waarmee in Zuid-Nederland rekening gehouden moest worden. Ook werd begonnen met een trimafdeling voor dames en heren.

In 1973 konden we ons ook eindelijk op een echte atletiekbaan nestelen. Langzaam is die accommodatie uitgegroeid tot wat die nu is. 1975 was een heel belangrijk jaar voor A.V.R.’69. De KNAU gaf aan onze vereniging de opdracht om de Nederlandse Kampioenschappen veldlopen te organiseren. In 1976 werd voor een nieuwe structuur gekozen.

De volgende commissies ontstonden:

• Technische commissie

• Record commissie

• Redactie commissie

• Materiaal commissie

• Jury Commissie

• Sportkeuringscommissie

• Propagandacommissie

• Pupillen commissie

• Financiële commissie.

Bijna al deze commissies bestaan en functioneren ook nu nog.

In 1988 werd begonnen met de bouw van een eigen clubgebouw. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers werd het gebouw gerealiseerd. De officiële opening vond plaats op 5 mei 1989. In dit jaar bestond de vereniging 20 jaar, en daarom nam A.V.R.’69 de organisatie van de Nederlandse Grasbaanspelen voor haar rekening. Ondanks het slechte weer, werd dit weekend een groot succes.

In 1994 bestond de vereniging 25 jaar en dit jubileumjaar werd een feestelijk jaar met tal van activiteiten voor jong en oud. Zo werd het jubileumjaar geopend met de 25-ste L'Avant Sylvestre cross. Daarna volgden een feestavond voor de oudere leden, activiteiten voor de pupillen en C-D junioren, de 10 Engelse Mijlen stratenloop en als klap op de vuurpijl, de Nederlandse Grasbaanspelen op 11 en 12 juni 1994. Voor de tweede keer durfde A.V.R.’69 de uitdaging aan, om in één weekend ± 800 atleten en nog eens zo’n 200 begeleiders en juryleden een onvergetelijk weekend atletiek te bezorgen. Dankzij het mooie weer werden deze spelen een gigantische happening, waar velen van ons nog vaak met plezier aan terug zullen denken. Dankzij de hulp van velen van onze eigen leden, kon A.V.R.’69 dit jubileumjaar realiseren. In dit weekend bleek eens te meer, hoe hecht de band is van vele leden met de club.

In 1995 behaalde de meisjes pupillenploeg in de competitie de eerste plaats tijdens de Zuid-Nederlandse kampioenschappen. Het hoogst haalbare voor een pupillenploeg. Ook 1997 was een succesvol jaar voor A.V.R.’69. In dit jaar behaalden de D-junioren meisjes een tweede plaats tijdens de landelijke competitiefinale.

Op 3 April 1999 werd de nieuwe kantine van AVR'69 geopend. Ook organiseerde AVR'69 in 1999 wederom de Nationale Grasbaanspelen en het werd ook dit keer een gigantisch succes. Dit is vooral te danken aan de enorme inzet van de vrijwilligers. Op 30 januari 2002 werd de Wandelgroep opgericht. De 1e wandeling van de Wandelclub vond op 5 februari 2002 plaats.

2022 De accomodatie wordt dit jaar geheel vernieuwd. Vanaf dit jaar heeft AVR' 69 een  kunststof baan. Ook alle technische nummers worden vernieuwd. De gehele accomodatie  voldoet weer aan alle eisen van de atletiekunie. Er mogen weer wedstrijden worden georganiseerd. De baan wordt op 18 september officieel geopend.

U ziet dat A.V.R.69 door de jaren heen is uitgegroeid tot een volwassenen en volwaardige atletiekvereniging, die sport en ontspanning biedt voor alle leeftijdsgroepen.